Kết quả cuộc thi tìm hiểu "20 năm đất nước đổi mới" tuần mười hai
Các Website khác - 16/03/2006

Kết quả cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu "20 năm đất nước đổi mới" tuần thứ mười hai

Sáng ngày 14.3, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi đã chính thức công bố kết quả cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ mười hai. Cuộc thi có sự tham gia của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT). Kết quả như sau:

* Trên mạng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam:
Giải nhất: Phùng Thị Kim Dung - lớp IT1K7, Trường Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ;
Giải nhì: Phạm Sỹ Hùng - 29/373 Lục Hành - Đằng Lâm - Hải An - TT.Huế;
Giải ba: Lê Thanh Thư - Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Núi Thành, Quảng Nam.

* Trên mạng 19001719 của Đài Truyền hình Việt Nam:
Giải nhất: Thuộc về bạn ở số điện thoại: 0904181621;
Giải nhì: Thuộc về bạn ở số điện thoại: 061529051;
Giải ba: Thuộc về bạn ở số điện thoại: 0905013452.

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu "20 năm đất nước đổi mới" tiếp tục được tổ chức tuần thứ mười ba từ ngày 14.3 đến 21.3 năm 2006, với nội dung câu hỏi như sau:

Câu hỏi 1: Nguyên tắc "Đảng lấy chủ nghĩ Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản" được khẳng định lần đầu tiên tại đại hội lần thứ mấy của Đảng?

Trả lời:
1. Đại hội lần thứ VII (năm 1991);
2. Đại hội lần thứ VIII (năm 1996).

Câu hỏi 2: Đảng ta đã đưa ra chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới tại hội nghị Trung ương nào?

Trả lời:
1. Hội nghị Trung ương 3 (khoá VII);
2. Hội nghị Trung ương 8 (khoá IX).

Câu hỏi 3: Theo bạn, có bao nhiêu người trả lời đúng cả 2 câu hỏi trên?

Người dự thi có thể tìm hiểu tư liệu liên quan đến nội dung cuộc thi trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và một số phương tiện thông tin đại chúng để trả lời các nội dung chủ yếu về: Những quan điểm đường lối đổi mới và các chủ trương chính sách của Đảng từ năm 1986 đến nay, những thành tựu lớn về kinh tế - xã hội, những sự kiện nổi bật, những công trình nổi bật trong 20 năm đổi mới.

Người dự thi có thể lựa chọn hoặc cùng một lúc tham gia thi ở 2 phương thức sau: Thi trên truyền hình qua hệ thống mạng điện thoại bình chọn 19001719; thi trên mạng Internet qua Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Riêng ở phần thi trên mạng Internet qua Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, người tham gia có thể dự thi trên cả trang tiếng Anh (www.cpv.org.vn) và tiếng Việt (www.dangcongsan.vn).