Tăng cường cán bộ, công chức về vùng sâu, vùng xa
Các Website khác - 16/03/2006

Tăng cường cán bộ, công chức về vùng sâu, vùng xa

Ngày 15.3, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 56/2006/QĐ-TTg về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo quyết định thì thực hiện việc tăng cường có thời hạn (từ 3-5 năm) đối với cán bộ công chức ở cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện (trừ các tỉnh Tây Nguyên) về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp cơ sở thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng ở địa phương.

Tiêu chuẩn cán bộ công chức tăng cường là tuổi phải dưới 45, có trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt.

C.Tùng