Sáng suốt và kiên định
Các Website khác - 07/03/2006
SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN
Sáng suốt và kiên định

Tô Phán
Tính đến ngày 5.3 - ngày kết thúc đợt lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành TƯ Đảng khoá IX trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X - Văn phòng TƯ Đảng và các cơ quan báo chí đã nhận được hàng vạn thư góp ý của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đoàn thể và Việt kiều đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài (trong đó Báo Lao Động nhận được vài trăm thư góp ý).

Điều rất xúc động là tuyệt đại đa số các thư góp ý đều thể hiện sự tâm huyết và thẳng thắn đầy trách nhiệm để mong muốn xây dựng Đảng vững mạnh hơn, giữ vững vai trò lãnh đạo đất nước, đưa đất nước đi lên. Ngay cả những ý kiến có khác về cách tiếp cận, cách đánh giá, cách đưa ra những giải pháp..., cũng đều mong muốn xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.
Có những bản góp ý ngắn gọn, chân thành và mộc mạc như chính tấm lòng người dân nghĩ về Đảng. Có những bản góp ý như một công trình khoa học- cho thấy người viết đã bỏ ra nhiều công sức, trí tuệ nghiên cứu và đề xuất (những người có trách nhiệm ở Báo Lao Động có khi phải dành trọn cả một ngày để đọc hết... một bản góp ý cho Đảng). Có những bản góp ý của những người đã từng kinh qua các cuộc chiến tranh cứu nước vĩ đại, nhưng cũng có những bản góp ý của những bạn trẻ sinh ra và lớn lên trong thời bình, chưa một lần nếm trải đạn bom và thiếu thốn của thời bao cấp... Tất cả những dòng chữ viết tay hay in bằng máy tính hiện đại đều lấp lánh niềm tin: Đảng của chúng ta sẽ ngày càng vững mạnh! Những vấn đề mà các bản góp ý đề cập từ cụ thể như đào tạo cán bộ, phân cấp quản lý đến những vấn đề mang tính nguyên tắc như Điều lệ Đảng, bản chất giai cấp công nhân của Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp phát triển đất nước; từ chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đến chiến lược phát triển đất nước, chống tụt hậu; từ đối nội đến đối ngoại; từ vấn đề huy động sức mạnh toàn dân đến an ninh quốc phòng... Tất cả những vấn đề mà người dân góp ý đều được phân tích một cách sâu sắc từ bài học thực tiễn và đặc điểm đất nước cũng như thực tiễn trên thế giới...

Đây chính là một đợt sinh hoạt chính trị công khai, dân chủ. Có nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn và tâm huyết đầy trách nhiệm của nhân dân với Đảng như vậy, đã chứng minh một sự thật hiển nhiên: Đảng ta luôn là niềm tin của dân, nếu Đảng rời xa dân thì không còn là Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập nữa. Người viết bài này đã trên một lần khẳng định: May mắn của chúng ta là có nhân dân thông minh, sáng tạo và anh hùng; may mắn của chúng ta là có một Đảng lãnh đạo sáng suốt và kiên định, tất cả vì dân. Vâng, ngay lúc này đây - một thời cơ mới, nói như rất nhiều bản góp ý là thời cơ vàng có một không hai - nhân dân ta càng tỏ rõ sự thông minh, sáng tạo và anh hùng, Đảng ta càng tỏ rõ sự sáng suốt và kiên định, tất cả vì dân!