Sắp chuyển trạm thu phí Hải Dương
Các Website khác - 27/10/2005

(VietNamNet) - Sau khi nhận được công văn phê bình của Văn phòng Chính phủ về việc chậm di chuyển trạm thu phí trên Quốc lộ 5, Bộ GTVT đã báo cáo tới Thủ tướng sẽ di chuyển trạm thu phí này trước vào tháng 1/2006.

Sẽ di chuyển trạm thu phí QL5 vào tháng 1/2006

 

Trước đó, Thủ tướng đã có ý kiến phê bình Bộ GTVT và UBND tỉnh Hưng Yên đã chậm di chuyển hai trạm thu phí Quán Toan và Hải Dương. Công tác di chuyển này đã được Thủ tướng chỉ đạo thực hiện từ tháng 9/2004.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chậm triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 15/11.

Sau khi nhận được ý kiến phê bình của Thủ tướng về việc di chuyển trạm thu phí Quốc lộ 5 Hải Dương về Phố Nối - Hưng Yên, Bộ GTVT đã làm việc trực tiếp với Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về vấn đề này. Đồng thời, thống nhất để Cục Đường bộ VN và các Ban ngành của tỉnh chọn vị trí xây dựng trạm và sau khi xem xét ngoài hiện trường, ngày 22/10/2005, các bên đã thống nhất chọn vị trí xây dựng trạm tại Km18-Km18+300 Quốc lộ 5 (vị trí tim trạm Km18+150)

Tiếp đó, ngày 25/10/2005, Bộ GTVT đã nhận được công văn số 1265/CV-UB ngày 25/10/2005 của UBND tỉnh Hưng Yên thống nhất vị trí xây dựng trạm thu phí Phố Nối tại Km17+950 - Km18+250 (tim trạm tại Km18+100).

Theo Bộ GTVT, Bộ sẽ chỉ đạo Cục Đường bộ VN khẩn trương tiến hành các thủ tục và xây dựng trạm thu phí Phố Nối trong thời gian ngắn nhất để có thể di chuyển trạm thu phí Hải Dương vào tháng 01/2006. Trạm thu phí Quán Toan cũng đã được xây dựng, bắt đầu thu phí từ 12/10.

  • Thế Lê Vinh