Sẽ dùng biện pháp mạnh "diệt chủng" xe quá đát
Các Website khác - 23/08/2005

(VietNamNet) - Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải vừa có ý kiến giao Bộ GTVT và các cơ quan liên quan phối hợp, sử dụng các biện pháp mạnh để kiên quyết loại bỏ xe quá đát.

Xe quá đát sẽ bị loại bỏ bởi những biện pháp mạnh!

Sau khi xem xét báo cáo kết quả khảo sát công tác đăng kiểm xe cơ giới đường bộ của Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, UB An toàn GT Quốc gia và UBND các tỉnh thành sử dụng các biện pháp mạnh để kiên quyết loại bỏ gần 2 vạn xe quá đát trên toàn quốc. Ngoài ra, các cơ quan này phải nghiên cứu và đề xuất các chế tài đặc biệt trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp chặt chẽ với Cục Đăng kiểm VN và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý các xe quá hạn sử dụng hiện vẫn đang lưu hành.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các cấp chỉ đạo các cơ quan liên quan thuộc địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, kiểm soát để các chủ phương tiện có xe quá hạn sử dụng phải thực hiện nghiêm việc thanh lý theo quy định.

  • Thụy Du