Sẽ giải quyết việc làm cho 1,6 triệu người
Các Website khác - 25/01/2006
Một số nông dân ở Hội An (Quảng Nam) chuyển sang bán đồ lưu niệm. Ảnh: N.T.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Lương Trào, năm nay Bộ duy trì mục tiêu giải quyết việc làm cho 1,6 triệu người, bằng với năm 2005. Trong đó, xuất khẩu lao động đạt 75.000 người, tăng so với năm trước 500.

Các mục tiêu khác vẫn được giữ như năm 2005, cụ thể: giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống dưới 5,4%; nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động khu vực nông thôn lên trên 80%; giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp xuống 55,5%, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ lên 44,5%. Riêng chỉ tiêu học nghề dài hạn năm nay tăng vượt trội so với năm 2005 là 12%, với 255.000 người. Chỉ tiêu dạy nghề ngắn hạn là 1.025.000 học sinh.

Năm nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 19,96%. Đây thực sự là con số thách thức bởi theo chuẩn mới ban hành (200.000 đồng khu vực nông thôn, 260.000 đồng khu vực thành thị), tỷ lệ hộ nghèo cả nước hiện rất cao, tới 26%, tương đương 4,6 triệu hộ và phần lớn tập trung ở những vùng nông thôn thường xuyên chịu thiên tai.

Năm vừa qua toàn quốc có 1.530.000 người tìm được việc làm, chưa kể 70.500 lao động xuất khẩu. Nhu cầu cần lao động có kỹ thuật tăng cao là động lực thúc đẩy hệ thống trường nghề phát triển, chỉ tiêu tuyển sinh tăng. Hệ thống trường nghề cả nước năm 2005 đã tuyển mộ được 1.200.000 người, tăng 4,8% so với năm ngoái. Trong đó, có 230.000 học sinh được dạy nghề dài hạn.

Như Trang