Tạm ngưng nuôi cá ở hồ Trị An
Các Website khác - 25/02/2006

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra thông báo tạm ngưng hoàn toàn việc nuôi cá trên vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Trị An. Từ nhiều năm nay, thói quen người chăn nuôi sử dụng phân gia cầm gia súc để làm thức ăn cho cá ở Trị An đã làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước sông Đồng Nai.

Việc lấn chiếm lòng hồ để lập ao nuôi cá cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động thủy điện tại đây. Chưa kể tình trạng xà xẻo, sử dụng đất công để nuôi cá đang phổ biến trong các hộ ao nuôi ở Trị An.

Nghiêm trọng hơn, theo UBND tỉnh, thói quen này có thể tiềm ẩn nguy cơ lây truyền bệnh dịch cúm gia cầm - trong trường hợp xảy ra - đến các vùng xung quanh, do sông Đồng Nai chảy trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, bao gồm các tỉnh thành Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu và TP HCM.

Đến hết tháng 2, việc nuôi cá trên lòng hồ Trị An phải chấm dứt. UBND tỉnh Đồng Nai cũng chỉ đạo UBND huyện Định Quán đôn đốc các chủ ao nuôi cá ở đây nhanh chóng thu hoạch hết cá, đúng tiến độ chấm dứt.

Sau thời hạn này, UBND tỉnh sẽ tổ chức cưỡng chế các hộ, ao không chấp hành mà vẫn tiếp tục nuôi, và không bồi thường thiệt hại.

Hiện khu vực hồ Trị An có hàng trăm hộ, ao nuôi cá, chủ yếu là cá tra, trắm... Ngoài ra, còn có hàng chục hộ chăn nuôi lợn quanh khu vực hồ và vô tư xả phân, nước thải ra lòng hồ, làm ô nhiễm nguồn nước.

P.A.