Thành lập thành phố Móng Cái
Các Website khác - 26/09/2008
 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định thành lập thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh, đồng thời ban hành các Nghị định thành lập một số thị xã, thị trấn, huyện…

Một góc thị xã Móng Cái (Ảnh:mongcai.gov.vn)
Thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Móng Cái. Thành phố Móng Cái mới được thành lập có 51.827,8 ha diện tích tự nhiên, 108.016 nhân khẩu và 17 đơn vị hành chính trực thuộc.

Chính phủ cũng có Nghị định thành lập thị xã Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên (DTTN) và nhân khẩu của huyện Từ Sơn; đồng thời, thành lập phường Đông Ngàn thuộc thị xã Từ Sơn.

Sau khi thành lập, thị xã Từ Sơn có 6.133,23 ha DTTN, 143.843 nhân khẩu và 12 đơn vị hành chính trực thuộc.

Trong một Nghị định khác, Chính phủ quyết định thành lập thị trấn Châu Thành thuộc huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng với 768,80 ha DTTN và 8.592 nhân khẩu; thành lập huyện Châu Thành thuộc tỉnh Sóc Trăng với 23.632,43 ha DTTN, 103.518 nhân khẩu và 8 đơn vị hành chính trực thuộc. 

Theo Kim Tân