Thiết bị dạy học lại chậm gần 1 học kỳ
Các Website khác - 20/02/2006
Học sinh trong giờ thí nghiệm. (Tiền Phong)

Theo báo cáo mới nhất của Bộ GD&ĐT, đến cuối tháng 12/2005 nhiều trường vẫn chưa có đủ thiết bị dạy học lớp 4, lớp 9. Tình trạng lãng phí tiền ngân sách cũng đã xảy ra khi thiết bị cần thiết thì không mua đủ, trong khi số có thể dùng chung lại mua quá nhiều.

Bộ GD&ĐT thừa nhận tiến độ cung ứng, chất lượng thiết bị năm học 2005-2006 vẫn chưa đúng tiến độ năm học. Một số địa phương như Ninh Thuận, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Sơn La, đến tháng 11, 12 thiết bị mới về đến nơi. Đặc biệt, 2 tỉnh Cao Bằng và Sơn La, hết học kỳ 1 mới có thiết bị dạy học.

Mặc dù không chỉ đích danh các địa phương lãng phí trong sử dụng thiết bị dạy học nhưng báo cáo của Bộ GD&ĐT đã thừa nhận thực tế này. Qua kiểm tra tại một số sở GD&ĐT, đã xảy ra tình trạng thiết bị không đảm báo chất lượng, dẫn tới không thể sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả.

Theo một lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ GD&ĐT, thiết bị dạy học là mặt hàng mới, để kiểm tra chất lượng cần có chuyên môn về thiết bị. Thế nhưng, tại nhiều địa phương, việc mua bán thiết bị được khoán cho các trường. Thời gian mua bán chậm, giao hàng cập rập, cán bộ thiếu chuyên môn nên các sản phẩm kém chất lượng dễ dàng lọt lưới.

Theo Bộ GD&ĐT, năm học 2005-2006, số bộ thiết bị lớp 4 cần trang bị là 49.565 bộ, của lớp 9 là 12.475 bộ. Tổng nhu cầu kinh phí mua sắm thiết bị giáo dục năm học này là 1.067 tỷ đồng, trong đó lớp 4 cần 603,3 tỷ đồng, lớp 9 cần 464,2 tỷ đồng. Ngân sách nhà nước cấp là 745 tỷ đồng.

Việt Anh