Xây dựng đội ngũ cán bộ, "công bộc" của dân
Các Website khác - 19/02/2006
Trong phần XIII của Dự thảo Báo cáo Chính trị về "Phát huy dân chủ XHCN, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN", có nêu: "Xây dựng một xã hội thật sự dân chủ, trong đó cán bộ, đảng viên và công chức phải thật sự là công bộc của nhân dân".

Mỗi cán bộ, đảng viên và công chức nhà nước phải thật sự là công bộc của nhân dân, luôn vì nhân dân. Vậy làm sao để xây dựng đội ngũ công bộc ấy ngày càng trong sạch, vững mạnh trong khi có một bộ phận cán bộ, đảng viên và công chức lợi dụng chức quyền, vun vén cho bản thân, gia đình, trực tiếp tham gia hoặc dung túng cho cấp dưới vi phạm pháp luật?

Rất nhiều nghị quyết của Ðảng đã ban hành, chứng tỏ Ðảng ta thấy rất rõ và rất quan tâm vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công bộc của nhân dân. Theo tôi, khi đưa nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức thật sự là công bộc của nhân dân thì cần có giải pháp hữu hiệu để thực hiện.

Ðã có không ít những quy định cụ thể, những chế tài chặt chẽ đối với đối tượng là cán bộ, đảng viên.

Dân quê tôi rất tin Ðảng, đã hiến bao máu xương theo Ðảng làm cách mạng và tin tưởng vào tương lai dân tộc tươi sáng mà Ðảng đã vạch ra. Nhưng bà con cũng rất bất bình vì trên thực tế, vẫn còn nhiều cán bộ, đảng viên của Ðảng quên mất bổn phận "công bộc" của mình. Vậy nên, tâm nguyện của chúng tôi là Ðảng cần phải quyết liệt hơn nữa, đưa ra nội dung cụ thể hơn nữa, mang tính khả thi cao hơn nữa để làm sao sớm kiện toàn và xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự là công bộc của nhân dân.

TRẦN VĨNH KIÊN
(Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị)