Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi điện mừng Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Các Website khác - 23/03/2006

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi điện mừng Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh đã gửi điện mừng ông Choummaly Sayasone - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Bức điện ngày 21.3 viết: "Nhân dịp đồng chí được Đại hội lần thứ VIII bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tôi xin gửi đến đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Tôi tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí làm Tổng Bí thư, nhân dân các bộ tộc Lào anh em sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng".

T.A (Theo TTXVN)