Trả ơn đồng ruộng!
Các Website khác - 06/03/2006
Trả ơn đồng ruộng!

Có thể nói như vậy về những hoạt động của CĐCS Cty CP Bảo vệ thực vật An Giang. Hưởng ứng phương châm: " Phân phối lại lợi nhuận hợp lý và đạo lý" của đơn vị, CĐ Cty và đoàn viên (ĐV) xem đây là cách trả ơn cho đồng ruộng với nhiều hoạt động: Hỗ trợ sách vở và dụng cụ học tập cho học sinh vùng nông thôn; tham gia sản xuất giống chất lượng cao cung ứng cho nông dân... Đặc biệt, Quỹ Chăm sóc sức khoẻ nông dân (thành lập tháng 6.2004) đã trở thành điểm sáng trong hoạt động CĐ Cty trong gần 2 năm qua. Ngay năm đầu hoạt động, nguồn quỹ này hỗ trợ gần 1,2 tỉ đồng; trong đó CNVC - LĐ tự nguyện đóng góp gần 500 triệu đồng để tổ chức khám bệnh - cấp thuốc miễn phí cho bà con nông trong tỉnh; hỗ trợ chi phí mổ mắt thay thủy tinh thể miễn phí... Mỗi ĐV còn tham gia tư vấn cho bà con biết cách tổ chức cuộc sống để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho gia đình và bản thân...; nhất là HIV/AIDS và các bệnh xã hội. CĐ Cty còn tích cực vận động ĐV đóng góp để quỹ mở rộng hoạt động hỗ trợ sức khoẻ như tặng vai - li chuyên dùng cho các trạm y tế vùng sâu...
Hoạt động hướng về nông thôn - nông dân của Cty với sự tham gia tích cực của tổ chức CĐ, của từng ĐV bước đầu đã khơi dậy lòng nhân ái, lôi cuốn mọi người (công nhân trực tiếp sản xuất, bộ phận kinh doanh, văn phòng đến các đại lý phân phối...). Qua đó, rồi đồng ruộng lại càng được trả ơn nhiều hơn! Bích Vân