Trùng tu di tích chuồng cọp ở Côn Đảo
Các Website khác - 25/09/2005
Khu chuồng cọp Pháp trong trại tù Phú Hải.

Sở Văn hoá Thông tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa cho khởi công trùng tu một số di tích lịch sử ở Côn Đảo. Hai di tích được chăm chút đầu tiên là Công Quán và chuồng cọp do Pháp xây dựng, nằm trong trại tù Phú Hải.

Hai di tích này đã xuống cấp nặng nhất trong hệ thống di tích của Côn Đảo. Bên cạnh đó, Sở Văn hoá Thông tin cũng sẽ nâng cấp một số bia đá hướng dẫn khách tham quan.

Theo ông Nguyễn Đăng Nhật, Phó Ban quản lý các khu du lịch Côn Đảo, tổng chi phí đầu tư là 10 tỷ đồng. Dự định việc trùng tu sẽ hoàn thành vào ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam 30/4/2006.

Côn Đảo là di tích lịch sử cấp quốc gia, nhưng hiện nay hệ thống di tích bị xuống cấp nặng. Việc trùng tu là một trong những công đoạn đầu tiên trong chiến dịch vươn tới mục tiêu: “Côn Đảo, hòn đảo ngọc, Côn Đảo khu du lịch quốc gia” vào năm 2010.

(Theo Công An TP HCM)