Trung ương Đảng giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo Nhà nước
Các Website khác - 29/05/2006

Trung ương Đảng giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo Nhà nước

Ngày 27 và 28.5, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã họp hội nghị toàn thể lần thứ hai tại Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất việc lựa chọn nhân sự giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước để Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI. Q.D - T.X