Từ 2/2009, mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 1-2 con
Các Website khác - 27/12/2008

 

Tất cả các đại biểu quốc hội đều thống nhất sửa điều 10, Pháp lệnh dân số theo hướng nêu rõ, mỗi cặp vợ chồng, cá nhân chỉ sinh 1-2 con, nhằm giảm mức sinh, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam.


Sinh 1-2 con, bố mẹ sẽ có điều kiện quan tâm và chăm sóc trẻ tốt hơn.
Ảnh: Hoàng Hà.


Sáng nay, sau buổi thảo luận, 100% đại biểu Thường vụ Quốc hội đều nhất trí thông qua nội dung sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh dân số: Mỗi cặp vợ chồng có quyền và nghĩa vụ sinh 1 hoặc 2 con, trừ trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định. Sửa đổi này sẽ có hiệu lực từ 1/2/2009.

Trong lần thảo luận trước đó (ngày 24/12), các đại biểu bày tỏ nhiều ý kiến khác nhau về nội dung sửa đổi, nhưng đa số nhất trí nên ghi rõ chính sách đẻ ít con của nước ta và số con mà mỗi cặp vợ chồng có quyền có. Tuy nhiên, vẫn có một số đại biểu lo ngại là nếu quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 1-2 con, thì sẽ vi phạm một số cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Sáng nay, các đại biểu chủ yếu bàn thảo về cách diễn đạt câu, chữ của nội dung này sao cho vừa ngắn gọn, chặt chẽ vừa mềm mại, hợp lý. Trong khi nhiều đại biểu cho rằng, nên viết là "thực hiện quy mô gia đình 1-2 con" để làm mềm quy định này thì một số khác lại bày tỏ ý kiến nếu viết vậy có thể chưa chặt chẽ, sẽ khó giải thích khi có những trường hợp gia đình sinh 1-2 con nhưng có thêm con nuôi.

Cuối cùng, Ban thường vụ Quốc hội đã thông qua nội dung sửa đổi là gộp hai phần quyền và nghĩa vụ lại làm một và nêu rõ: Mỗi cặp vợ chồng, cá nhân sinh 1 hoặc 2 con.

Theo VnExpress