Xây dựng cho cộng đồng khả năng giảm nhẹ thiên tai
Các Website khác - 12/08/2005

Chính phủ Australia vừa tài trợ 4,2 triệu đôla cho CARE quốc tế nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam và các tổ chức quần chúng xây dựng khả năng thích ứng và phòng tránh thiên tai. Dự án thực hiện tại các tỉnh thường bị ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long trong 4 năm rưỡi.

Vùng đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa Đồng Tháp Mười và vùng Tứ giác Long Xuyên là những nơi thường xuyên ngập lụt. Dự án xây dựng cho cộng đồng năng lực giảm nhẹ thiên tai sẽ tiến hành các hoạt động tập huấn và lập kế hoạch theo tinh thần “sống chung với lũ” của Chính phủ Việt Nam tại cấp thôn, xã và huyện.

Chương trình sẽ làm việc chặt chẽ với khu vực tư nhân để cung cấp các cơ hội việc làm cho các hộ nghèo bị tác động về kinh tế bởi lũ lụt. Dự án cũng sẽ giúp các hộ nghèo dễ bị tác động tiếp cận các dịch vụ tài chính để có thu nhập và chi tiêu ổn định.

“Chúng ta không thể ngăn được lũ lụt vì đó là các hiện tượng thiên nhiên, nhưng chúng ta có thể giảm bớt được những thiệt hại về vật chất và kinh tế”, bà Carol Sherman, Trưởng đại diện của CARE tại Việt Nam nói.

CARE đã có mặt nhiều năm tại những khu vực cần hỗ trợ khẩn cấp cũng như những hỗ trợ về y tế, phát triển nông thôn và cộng đồng thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Các bài học rút ra trong quá trình đó đã được tham khảo trong quá trình xây dựng Dự án. Nghiên cứu được thực hiện trong giai đoạn xây dựng dự án đã phát hiện rằng tình trạng nghèo đói của các hộ gia đình quyết định phần lớn khả năng đương đầu với tác động của lũ lụt.

Trịnh Vũ