Những tinh hoa của Đảng
Các Website khác - 25/04/2006
Những tinh hoa của Đảng
Tô Vĩnh Hà

Ngày hôm nay (25.4.2006) là một ngày trọng đại của toàn Đảng, toàn dân: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ ra mắt quốc dân đồng bào. Hơn 83 triệu người dân Việt đón chào những tinh hoa ưu tú nhất của Đảng được Đại hội X bầu ra.

Sự chờ đợi được "bắt đầu" sau 20 năm Việt Nam vững bước trên con đường phát triển và hội nhập. Cuộc "cách mạng" về chống tham nhũng diễn ra trước, ngay bên thềm của đại hội càng làm cho người dân tin tưởng và mong mỏi nhiều hơn. Lần đầu tiên sau 76 năm, Đại hội Đảng không có phiên họp trù bị đã càng làm cho niềm hy vọng trở thành sâu sắc. Hơn thế nữa, Đại hội X còn đặt ra vấn đề kế thừa một cách rõ ràng: Uỷ viên dự khuyết của Ban Chấp hành Trung ương tuổi không được quá 50!...

Những thay đổi hoàn toàn mới đó là những tín hiệu khẳng định một sức sống mới, tư duy và nhận thức mang tính cách mạng. Từ cách thức hoạch định đường lối và lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới, Đại hội X, 181 uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (chính thức và dự khuyết) được đại hội bầu nhiệm kỳ này là những tinh hoa chính trị, kết tụ và được lựa chọn kỹ càng từ 8 tiêu chuẩn vừa cụ thể, vừa nghiêm ngặt. Trong đó, có 3 tiêu chí cơ bản nhất: Phải có chính kiến, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám chịu trách nhiệm, năng động; và nhất là trong sạch, liêm khiết. Những tiêu chí trên là quyết định có tính chất dũng cảm: Điều đó có nghĩa là Đảng ta công nhận rằng ngay cả trong thành phần tham dự đại hội vẫn còn có những đại biểu chưa thật sự xứng đáng. Cách đặt vấn đề như trên đã làm cho mọi tầng lớp nhân dân và không ít nhà quan sát nước ngoài quan tâm theo dõi từng diễn biến của đại hội.

Trong bất kỳ đại hội nào thì vấn đề quan trọng nhất vẫn là vấn đề nhân sự. Nếu việc lựa chọn người lãnh đạo không chính xác thì đó sẽ là một sai lầm, tai hoạ với rất nhiều hậu quả xấu. Chính vì thế, với cách làm mới của đại hội kỳ này, 3,1 triệu đảng viên và toàn thể dân tộc Việt Nam thật sự yên tâm về đội ngũ lãnh đạo vẹn đức, trọn tài mà Đại hội Đảng đã bầu ra. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X là những người vừa đáp ứng được những đòi hỏi truyền thống, đồng thời là những người đủ năng lực để đảm đương tốt những trọng trách nhiều thách thức của thời đại.

Chúng ta có thể thấy được nhiều điều từ danh sách trúng cử của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần này. Thứ nhất, có không ít đại biểu dù có số phiếu tín nhiệm khá cao, nhưng vẫn không trúng cử. Điều này cho thấy đã có một sự thay đổi thật sự về quan niệm nhân sự "cùng quan điểm" mà các đại hội trước đây vẫn thường mắc phải. Thứ hai, hơn một nửa số UVBCT khoá IX xin rút khỏi nhiệm kỳ lần này, phản ánh rằng quan điểm đổi mới của Đảng là thực sự và toàn diện. Thứ ba, chưa bao giờ trong Ban Chấp hành Trung ương của bất kỳ nhiệm kỳ nào lại có nhiều những uỷ viên vừa trẻ về tuổi đời, vừa trẻ về sự nghiệp chính trị. Đó là những đồng chí bí thư huyện uỷ, vụ trưởng, viện trưởng... Những uỷ viên đó là bước chuẩn bị lâu dài về đội ngũ lãnh đạo của Đảng cho tương lai.

Toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam bày tỏ niềm hân hoan chào đón đội ngũ lãnh đạo mới của Đảng. Thực tiễn đất nước trong những năm tới sẽ kiểm định và đánh giá chân xác năng lực và đóng góp của những người lãnh đạo được lựa chọn hôm nay. Nhưng chắc chắn ngay từ bây giờ, chúng ta có quyền đoan quyết rằng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X được lựa chọn từ những thẩm định toàn diện, khoa học và khách quan nhất định sẽ lãnh đạo đất nước ta tiến nhanh hơn, vững chắc hơn trên con đường hội nhập để giàu mạnh.