Trẻ hư và cách uốn nắn
Các Website khác - 04/10/2008

 

 

Hanoinet - Trẻ muốn mọi thứ mà người khác có. Khi có rồi chúng lại muốn những cái mới hơn khác. Trẻ để phòng bừa bộn và không bao giờ mó vào việc gì trừ khi bạn bắt chúng phải làm.

Hãy xem 10 dấu hiệu thể hiện trẻ hư và những cách để uốn nắn bé.


10 dấu hiện đứa con của bạn hư:


- Chúng dùng kế khóc hoặc kêu la khi muốn cái gì đó

- Chúng lăn ra đất (để ăn vạ) và không đứng dậy

- Chúng thường giận dỗi hoặc thậm trí đánh bạn khi bạn phạt chúng

- Chúng lờ đi khi bạn hỏi một câu gì đó

- Chúng thô lỗ với những người lớn khác hoặc với các bạn khác

- Chúng không chịu chia sẻ đồ chơi hoặc thết đãi các bạn khác

- Chúng khoe khoang và thường cố gắng thể hiện quyền lực và là trung tâm của sự chú ý.

- Chúng muốn mọi thứ mà người khác có. Khi có rồi chúng lại muốn những cái mới hơn khác.

- Chúng để phòng bừa bộn và không bao giờ mó vào việc gì trừ khi bạn bắt chúng phải làm

- Chúng không chịu đi ngủ.

 

 Ảnh minh họa
Bé có đang giấu bạn chuyện gì?

 

Làm gì khi con bạn hư?


Thưởng khi chúng có hành vi tốt, ngược lại phải phạt

Nếu chúng gào thét để có thứ gì đó, không đưa cho chúng và lấy thứ gì đó mà chúng thích

Nếu chúng không dậy mà cứ nằm ườn dưới đất lúc tức giận, nhấc chúng dậy và cho chúng vào phòng cho đến khi chúng bình tĩnh và xin lỗi.

Nếu chúng phớt lờ khi bạn sai bảo, hãy phạt chúng ngay lập tức. Bắt chúng đứng vào góc nhà và không cho chúng rời cho đến khi xin lỗi

Nếu chúng không chịu chia sẻ đồ chơi hoặc đồ ăn, cất đi không cho chơi nữa

Đừng mua mọi thứ chúng muốn. Nếu có thể, tự để chúng làm ra nó.

Nếu phòng của chúng cứ bừa bộn, không cho chúng ra khỏi phòng chừng nào chưa dọn sạch.

Quy định thời gian đi ngủ. Liên tục nhấc chúng vào giường ngủ nếu chúng vùng dậy. Sau vài lần, chúng sẽ không vùng dậy khỏi giường nữa. Bạn phải thể hiện là chúng không còn lựa chọn nào khác nữa.

Khen ngợi không tiếc lời và thưởng khi chúng làm những điều tốt.

Theo Afamily