Trung Quốc ban hành pháp lệnh về tội quấy rối tình dục
Các Website khác - 31/08/2005

Lần đầu tiên Trung Quốc ban hành pháp lệnh về tội quấy rối tình dục và bạo hành trong gia đình, đưa  vấn đề bình đẳng giới tính vào chính sách quốc gia.

Sự sửa đổi bổ sung sẽ do những người làm luật thuộc Ủy Ban thường trực Quốc Hội tiến hành.

Phụ nữ sẽ có quyền kiện cáo khi bị chồng ngược đãi hoặc bị quấy rối tình dục.

Phụ nữ vẫn chưa có quyền bình đẳng với nam giới, và bạo hành trong gia đình vẫn còn là tệ nạn lớn ở Trung Quốc.

Sự thật đáng buồn

Phân biệt giới tính chính thức bị xóa bỏ ở Trung Quốc từ năm 1949, khi Chủ Tịch Mao Trạch Đông nói một câu nổi tiếng “Phụ nữ nắm giữ nửa bầu trời”.

Nhưng những bài viết từ Bắc Kinh cho BBC của Rupert Wingfield cho biết quấy rối tình dục ở nơi làm việc đang là một vấn đề ngày càng lớn.

Một cuộc điều tra 8000 phụ nữ trong cả nước của tạp chí Chat  và công ty Sina.com cho thấy 79% phụ nữ từng bị quấy rối tình dục, tỷ lệ ở nam là 22%.

Trong khi đó, Viện Khoa Học Xã Hội Trung Quốc điều tra được 40% phụ nữ làm việc trong các công ty xí nghiệp tư nhân , nước ngòai đã từng bị quấy rối, còn ở các công ty xí nghiệp của nhà nước, con số này là 18%.

Những người được hỏi nói rằng luật pháp thôi vẫn chưa đủ để thay đổi cách hành xử ngược đãi phụ nữ vốn bén rễ từ hơn 2 thiên niên kỷ nay.

Ngòai lệnh cấm, luật mới còn kêu gọi các công ty và cơ quan nhà nước cũng cần có những biện pháp để chống đối xử bất bình đẳng.

Bên cạnh luật sửa đổi, bình đẳng giới tính cũng được đưa vào một trong những chính sách quan trọng của Trung Quốc.

Theo Xinhua.