TẢN MẠN: Chuẩn mực
Các Website khác - 24/01/2005
Thuỷ Lê
Bạn tôi định đăng quảng cáo mình lên mục "CLB trăm năm". Tôi bàn với chị chỉ nên nói về những thứ mình có, chứ không nên nói ra những thứ mình cần, nếu không muốn gây cảm giác thực dụng, khó gần.

Nhớ hồi chị ra riêng, lại liều lĩnh mua cả ôtô trả góp, chị từng vờ vĩnh kêu giời: "Chết không, mình vừa giàu vừa đẹp vừa thông minh thế này thì "lấy ai, ai lấy"?", tôi nhắc: "Hay là tương luôn câu ấy lên cho chắc!". Chị gạt: "Nghe hợm lắm!".

Tôi cũng e có hai khả năng xấu. Một với đối tượng không tin, họ sẽ hỏi: "Hoàn hảo thế, sao phải cậy đến cửa này?". Với đối tượng tin, ai dám chắc, họ không phẩy tay: "Thánh sống" à? Quên nhé!". Phương án đẹp chỉ nên chào hàng ở mức chừng mực! Cụ thể: "Đang đẹp (khoản này, đối phương ngả rạ là cái chắc!), sắp giàu (bởi theo tôi, đàn ông thành đạt - mẫu chồng lý tưởng mà bạn tôi ngắm bắn, thì cùng lắm, cũng chỉ cần đến vợ giàu ở dạng... tiềm năng thôi!).

Vậy "thông minh"? Bạn tôi lưu ý: Kinh nghiệm cho thấy, đàn ông ngán nhất là rước phải "thầy cãi" về nhà. Nhưng sao bài báo hôm nọ tôi đọc lại thấy bảo khác nhỉ, rằng: Trong số 100 đàn ông ta được hỏi về điều gì ở phụ nữ hấp dẫn họ nhất thì có đến 39% trả lời là "trí tuệ". Bạn tôi không tin, cho là hoặc người hỏi không hỏi đủ 100 vị, hoặc người trả lời chỉ có ý nói giễu. Phương án được duyệt: "Đang đẹp, sắp giàu và không thông minh" (cần cân nhắc chăng là có nên đảo cuối lên đầu cho bắt mắt hơn không thôi!).

Bạn tôi khoe: Mã số của chị dễ nhớ lắm, 113. Tôi kêu: "Lửa đã cháy đến chân đâu mà phải gọi cảnh sát 113?". "Đồ ngốc, lại thông minh đấy hử?" - bạn tôi khuyên.


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA