Các phần mềm mới truy cập miễn phí dữ liệu máy tính qua mạng
Các Website khác - 29/12/2005
Một dịch vụ phần mềm mới ra đời cho phép truy cập miễn phí các tệp dữ liệu trên một máy tính đơn lẻ như lấy, chia sẻ văn bản, hình ảnh và các tệp dữ liệu.

Những phần mềm mới cho phép truy cập vào dữ liệu khi máy tính đang kết nối mạng Internet.

Người sử dụng có thể nhanh chóng duyệt dữ liệu để tìm ra tệp tin, thiết lập file và thư mục cần chia sẻ.

Phần mềm EasyReach có tính bảo mật chặt chẽ hơn dành cho các dữ liệu nhạy cảm, và BeInSync cho phép tự động đồng bộ dữ liệu nếu như người sử dụng làm việc tại nhà hoặc thiết lập dự án làm việc theo nhóm.

Phần mềm Avvenu được cài đặt miễn phí trên máy tính PC, sử dụng để truy xuất các tệp dữ liệu trong hệ thống nhờ việc đăng nhập vào trang Web của Avvenu từ một máy tính khác, điện thoại có trình duyệt hoặc thiết bị cầm tay PDA.

Avvenu được đánh giá cao dễ sử dụng trên cả máy tính và thiết bị di động. Mặc dù phần mềm này có thể hỗ trợ tính bảo mật mạnh hơn nhờ việc mã hóa dữ liệu truyền tải, nhưng nếu ai đó có tên và mật khẩu truy cập đều có thể biết được dữ liệu trên máy tính đó.

EasyReach là một dịch vụ mới giúp doanh nhân và người sử dụng cần ưu tiên bảo mật. Trang web đó đóng vai trò như một cổng giao tiếp trên máy tính PC được thiết lập phần mềm EasyReach, cấp quyền truy nhập vào dữ liệu qua điện thoại có trình duyệt Web, PDA hay máy cá nhân BlackBerry.

Một khi đăng nhập vào trang Web, người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu trên máy tính đó, gửi thư điện tử hoặc liên lạc dưới kết nối mã hóa. Dịch vụ có chi phí 8USD cho một máy tính và 2USD cho mỗi máy tính bổ sung. Công ty phần mềm cũng hỗ trợ bản chạy thử trong 30 ngày và giảm chi phí mua cho một năm.

Phần mềm BeInSync cho phép tiếp cận dữ liệu với 7USD/tháng hay 60USD/năm. Phần mềm này tạo một mạng ngang hàng (peer to peer) có mã hóa cho phép đồng bộ tệp dữ liệu và thư mục giữa các máy tính có thể tới 10 người sử dụng. Công ty cũng cung cấp bản chạy thử nghiệm không giới hạn miễn phí trong 30 ngày.

Theo PC World