Liên hiệp Các hội KHKT VN khai trương trang web
Các Website khác - 24/01/2006

TT (Hà Nội) - Sáng 23-1, Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật VN đã khai trương trang web tại địa chỉ www.vusta.org.vn. gồm các chuyên mục như tin tức và sự kiện, gương mặt nhà khoa học, thông tin khoa học - công nghệ, tra cứu thông tin liên quan đến khoa học - công nghệ...

Nhóm biên tập website cho biết trong thời gian tới sẽ chú ý giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới của các hội khoa học kỹ thuật. Đồng thời sẽ xây dựng diễn đàn trao đổi về các vấn đề khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo bức xúc của đất nước.

T.HÀ