Oracle® 11g đã sẵn sàng chạy trên Linux
Các Website khác - 13/10/2007

(TNO) Ngày 11.10.2007, Oracle cho biết Cơ sở dữ liệu Oracle® 11g, phiên bản mới nhất, đã có thể hoạt động trên nền Linux. Oracle®  11g cung cấp công cụ quản trị thông tin doanh nghiệp thế hệ mới, giúp các khách hàng đáp ứng được đòi hỏi phát triển cơ sở dữ liệu nhanh chóng, những thay đổi về môi trường...

Oracle® Database 11g cũng mang lại một loạt các tính năng và nâng cấp mới nhằm hoàn thiện năng lực quản lý thông tin doanh nghiệp. Oracle® Database 11g giúp cải thiện hiệu năng lưu trữ tệp tin, tăng cường chức năng bảo mật, củng cố mạnh mẽ hiệu năng của Oracle XML DB, nâng cao năng lực OLAP (Online Analysis Processing - Xử lý phân tích trực tuyến) và ngân hàng dữ liệu, cũng như các chức năng khác.

Oracle® Database 11g có phiên bản dành cho doanh nghiệp, phiên bản chuẩn và phiên bản chuẩn 1 (dành cho nền Linux x86). Phiên bản dùng thử nghiệm miễn phí của Oracle 11g chạy trên Linux x86 hiện có trên Oracle Technology Network và có thể tải về tại địa chỉ: http://www.oracle.com/technology/software/products/database/index.htmlcùng các điều khoản, điều kiện, mức hạn chế áp dụng cho phiên bản này.

N.C