Phần mềm mới chống lại mạng chia sẻ ngang hàng P2P
Các Website khác - 23/09/2005

TTO - Hôm qua, Hai hãng giải trí thương mại là IFPI và Motion Picture Association vừa công bố một phần mềm mới có khả năng kềm chế xu hướng chia sẻ tập tin bất hợp pháp qua các mạng chia sẻ ngang hàng đang ngày càng phát triển.

Đồng thời với việc RIAA lên tiếng cảnh cáo và khóa nhiều mạng chia sẻ ngang hàng P2P từ các công ty cung cấp các phần mềm ứng dụng chia sẻ, hai hãng giải trí thương mai International Federation of Phonographic Industry và Motion Picture Association giới thiệu trình Digital File Check, có khả năng gỡ bỏ và khóa các chương trình chia sẻ tập tin, cũng như xóa bỏ hành động đã được xác định bản quyền từ một máy tính khiến nó không thể chia sẻ được.

“Đây là một sáng kiến hợp thời: Sau vài tháng khi những lời cảnh cáo và thông tin của các chiến dịch đã nêu rõ việc chia sẻ tập tin như âm nhạc có bản quyền là bất hợp pháp, có thể bị kiện tụng”, John Kennedy, Chủ tịch và CEO của IFPI nhận xét.

Các hãng này cho biết họ muốn hạn chế người dùng và các công ty cung ứng mạng ngang hàng bằng cách dò tìm các nội dung bất hợp pháp trên máy tính của họ, ngăn chặn việc chia sẻ hoặc tải các nội dung này từ người dùng khác trong tương lai. Cả IFPI và MPAA đều cho biết chương trình này sẽ là cách thức ngăn chặn những hoạt động bất hợp pháp.

“Chương trình hoàn toàn miễn phí, hoàn toàn theo tính chất tự nguyện và chỉ dành cho mục đích cá nhân của người dùng, và đây cũng không phải là lời cảnh cáo chống lại những hoạt động bất hợp pháp của các công ty”, nhóm phát triển khẳng định.

Những lời thông báo và sự phát hành chương trình này cũng nhằm mục đích làm tăng nhận thức về việc chia sẻ tập tin bất hợp pháp, cũng như gây sự chú ý cho các bậc phụ huynh, cùng thảo luận và cung cấp công cụ để họ có thể kiểm soát con cái tải thứ gì trên mạng về máy tính.

Digital File Check sẽ được cung cấp qua CD và có thể tải về trên Internet trong một vài tháng tới.

TRẦN THANH TRỰC