Siết chặt quản lý blog
Các Website khác - 11/11/2008

 

Đây là chủ trương của các cơ quan quản lý trong bối cảnh blog (tạm hiểu là thông tin hoặc nhật ký trên mạng Internet cá nhân) bùng nổ và phát triển với nhiều xu hướng bao gồm cả tích cực và tiêu cực.

Ngày 9/11, đại diện Bộ Thông tin & Truyền thông (TTTT) cho biết, cơ quan này đang soạn thảo thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 97/2008/NĐ-CP. Trong đó, có phần về quản lý blog.

Hiện các cơ quan quản lý đang lấy ý kiến các chuyên gia và thành phần liên quan, nhằm hoàn thiện xây dựng cơ chế trong việc phân định trách nhiệm của người sử dụng, quản lý thông tin, trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ blog... Dự kiến, thông tư sẽ được ban hành trong năm 2008.

Theo A.X
Lao động