Phát hiện 12,500 ca nhiễm HIV ở Mbale
Các Website khác - 28/12/2005

Báo cáo của AIC có đoạn: "Tới nay, đã có 12,515 khách hàng (chính là người bệnh) được xét nghiệm và tư vấn nhờ các biện pháp can thiệp lưu động hoặc đến từng hộ dân cư, 57% số đối tượng này là phụ nữ".

Bản báo cáo trên do đại diện AIC, ông Felix Oboth trình bày trong cuộc họp với các nhà hữu trách trong công tác phòng chống HIV/AIDS tại khách sạn Mbale Sunrise hôm 14/12. Cũng trong buổi họp này, các tổ chức phòng chống HIV/AIDS khác nhau ở vùng miền đông Uganda đã cùng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm cũng như những khó khăn gặp phải trong công tác.

Bản báo cáo về hoạt động, thành tựu và thách thức của AIC cũng cho biết, 62 nhân sự của trung tâm đã được đào tạo đầy đủ và tham gia công tác tuyên truyền cho các khách hàng khác trong làng thông tin về đại dịch.

Ông Oboth cho biết, từ tháng giêng đến tháng 9 năm nay, AIC đã phát hiện được 41,877 trường hợp nhiễm HIV và tỉ lệ nhiễm HIV trong vùng chiếm 13% ở khu vực miền đông.

Đặng Dương theo http://www.monitor.co.ug