Gia đình phải khai báo nếu có người nghiện ma túy
Các Website khác - 25/06/2008

Hôm 24-6, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố 4 Luật vừa được Quốc hội khóa XII thông qua gồm: Luật Dầu khí, Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy. 4 Luật này đều có hiệu lực thi hành từ 1-1-2009.                          

Học viên cai nghiện

Theo đánh giá của Bộ Công an, tệ nạn ma túy ở nước ta còn diễn biến phức tạp, nghiêm trọng. Hiệu quả hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy, tổ chức cai nghiện ma túy và giảm tác hại trong phòng, chống ma túy còn hạn chế.

Từ 2001 đến nay đã phát hiện, bắt giữ trên 76.000 vụ, gần 120.000 đối tượng phạm tội ma túy, xóa hơn 4.200 tụ điểm phức tạp (tăng 33% số vụ, 19% đối tượng so với thời điểm 1995-2000).

Về công tác cai nghiện, có trên 20 vạn lượt người nghiện đã được cai bằng các hình thức khác nhau nhưng tỷ lệ tái nghiện rất cao. Đến cuối năm 2007, cả nước có 178.305 người nghiện có hồ sơ quản lý, trung bình mỗi năm tăng thêm khoảng 1 vạn người nghiện mới.

Cũng theo Bộ Công an, qua thực tế áp dụng Luật Phòng, chống ma túy đã bộc lộ những điểm chưa hợp lý trong công tác tổ chức thi hành. Vì vậy, cần phải nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, người nghiện ma túy có trách nhiệm tự khai báo về tình trạng nghiện ma túy của mình với cơ quan, tổ chức, nơi làm việc hoặc UBND cấp xã nơi cư trú và tự đăng ký hình thức cai nghiện.

Gia đình người nghiện ma túy có trách nhiệm khai báo với UBND cấp xã về người nghiện trong gia đình và đăng ký hình thức cai nghiện cho người đó.

Chính sách của Nhà nước về cai nghiện ma túy bao gồm khuyến khích người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện và tổ chức cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Người nghiện ma túy sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc phải chịu sự quản lý sau cai nghiện từ 1 đến 2 năm theo một trong hai hình thức: Quản lý tại nơi cư trú hoặc tại cơ sở quản lý sau cai nghiện đối với người có nguy cơ tái nghiện cao.

Luật sửa đổi, bổ sung cũng nêu rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan như Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Bộ Tài chính, Hải quan, Bộ Y tế, Bộ LĐ-TB&XH... trong công tác phòng, chống ma túy.

Chính Trung