Hỗ trợ trẻ em đặc biệt học nghề
Các Website khác - 09/02/2006

TT - Bộ Tài chính và Bộ Lao động - thương binh & xã hội vừa ban hành hướng dẫn thực hiện đề án “Chăm sóc trẻ em hoàn cảnh đặc biệt"

Gồm trẻ mồ côi không nơi nương tựa, TE bị bỏ rơi, TE tàn tật nặng, TE là nạn nhân của chất độc hóa học và TE nhiễm HIV/AIDS, giai đoạn 2005-2010.

Theo hướng dẫn này, những TE có hoàn cảnh đặc biệt từ 13 tuổi trở lên khi học nghề sẽ được hỗ trợ 240.000 đồng/em/tháng, thời gian học nghề không quá bốn tháng. Các cơ sở dạy nghề có TE thuộc diện này cũng nhận được hỗ trợ mức 300.000 đồng/em/tháng.

Những trẻ từ cơ sở bảo trợ xã hội về gia đình (hoặc cộng đồng) thông qua hình thức gia đình hoặc cá nhân nhận nuôi dưỡng cũng được hưởng trợ cấp tối thiểu 200.000 đồng/tháng. Các cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện thí điểm chuyển TE có hoàn cảnh đặc biệt về cộng đồng được hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/em.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, hiện nước ta có trên 300.000 TE có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó TE khuyết tật nặng gần 200.000, mồ côi là 90.000