Quảng Ninh: Truyền thông phòng chống HIV/AIDS cho phạm nhân
Các Website khác - 21/01/2006
Trong 2 ngày 21 –22/11/2005, Trung tâm truyền thông – giáo dục sức khỏe Quảng Ninh phối hợp với Ban giám thị trại giam Hang Son và trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khỏe phòng chống HIV/AIDS cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân. Chiến dịch truyền thông GDSK phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS kinh phí do NAV tài trợ, NAV là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, chủ trương hoạt động nhân đạo và tập trung vào chương trình phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn I: Xây dựng năng lực hoạt động phòng chống HIV cho các trại giam. Tuyên truyền cho trên gần 100 chiến sỹ công an phụ trách quản giáo nắm vững các vấn đề cơ bản về phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS như các con đường lây, cách phòng bệnh và nguy cơ lây phơi nhiễm trong chuyên môn cũng như biết cách sơ cứu ban đầu. Những quy định trong Pháp lệnh phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS; Giai đoạn II: Giảm nguy cơ lây nhiễm HIV cho cán bộ chiến sỹ và phạm nhân.

Cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân AIDS trong trại giam, phạm nhân của 2 trại được tuyên truyền tình hình phát triển HIV/AIDS ở Việt Nam, các con đường lây, cách phòng bệnh hữu hiệu và HIV/AIDS không lây qua các tiếp xúc thông thường; Pháp lệnh phòng lây nhiễm hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải HIV/AIDS và trách nhiệm của cộng đồng với người nhiễm HIV/AIDS. Đồng thời người nhiễm HIV/AIDS cũng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ phòng bệnh cho người khác trong cộng đồng. Thông qua đợt truyền thông này đã giúp cho phạm nhân thấy được chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến các bệnh xã hội trong đó có phòng chống HIV/AIDS. Mặt khác giúp cho phạm nhân nắm được kiến thức trong cách phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho bản thân, gia đình, cộng đồng và cho toàn xã hội với phương châm người không có bệnh phải tự biết phòng bệnh, còn người bệnh phải biết bảo vệ cho mình và cho mọi người. Đồng thời trong cộng đồng hãy mở rộng vòng tay nhân ái chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS “Thương yêu chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS và không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS”.

 

Phạm Huy Dũng