Jamaica: Đề xuất luật chống phân biệt đối xử với bệnh nhân HIV/AIDS
Các Website khác - 14/06/2006

Một bộ luật mới nhằm giảm bớt sự kỳ thị, phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV/AIDS đang sắp sửa được hình thành.

Hãng luật gia Mcneil and Macfarlane được Chương trình kiểm soát HIV/STI quốc gia uỷ quyền đã đưa ra một số khuyến nghị cải cách những điều luật hiện có nhằm cố gắng cải thiện việc bảo vệ nhân quyền của những người mang trong mình căn bệnh thế kỷ.

Theo đó, hãng luật gia này đã đưa ra 11 khuyến nghị sửa đổi các điều luật hiện nay và xây dựng một số điều khoản mới nhằm giúp đỡ giải quyết các vấn đề HIV/AIDS ở trường hợp, nơi làm việc và một số điểm công cộng cũng như tư thục khác.

Các khuyến nghị được đưa ra dựa trên việc xem xét những thoả thuận và hiệp ước quốc tế gắn liền với vấn đề HIV/AIDS và quyền con người.

Trong số các khuyến nghị đó có cả yêu cầu sửa đổi Luật y tế cộng đồng định nghĩa lại thuật ngữ "các bệnh truyền nhiễm" vì HIV không thể được xem là một bệnh lây nhiễm qua khó khăn và huỷ bỏ luật thú dâm (giao hợp với động vật cái) nhằm giảm bớt kỳ thị đối xử dựa trên xu hướng tình dục.

Tranh luận công khai cho điều luật sửa đổi

Hãng luật Mcneil and Macfarlane cũng đấu tranh công khai với Luật chính sách giáo dục quốc gia nhằm giải quyết vấn đề kỳ thị đối xử ở trong cả trường công lẫn trường tư.

Trong khi hiện tại vẫn có một chính sách quản lý vấn đề HIV/AIDS trong trường học thì vẫn còn một số trường từ chối tiếp nhận học sinh nhiễm HIV dương tính hoặc quan sát thấy hiện tượng mắc bệnh khi một người họ hàng hay cha mẹ của học sinh đó nhiễm bệnh. Rất nhiều trường học là các trường tư thục đều cảm thấy họ bị kiểm soát bởi chính sách hiện thời này.

Ông Faith Hamer, phụ trách về hỗ trợ chính sách và quyền con người của Chương trình kiểm soát HIV/STI quốc gia cho biết: "Bộ luật này sẽ hỗ trợ chính sách vì ngay bây giờ, chính sách quản lý sẽ điều hành cả nhân viên lẫn các sinh viên.

Nhưng trừ khi chúng ta có những bộ luật ủng hộ nếu không bạn sẽ nhận thấy những người ở nơi làm việc cũng như trong các trường học có thể sẽ tìm cách thoát khỏi những dự phòng của chính sách".

Hãng luật cũng chỉ ra sự cần thiết của mối liên hệ  giữa Luật y tế cộng đồng và Luạt bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm bảo vệ quyền bí mật riêng tư về những vấn đề liên quan đến HIV/AIDS của cả người bệnh lẫn thủ phạm gây ra trong các trường hợp xảy ra tình trạng cưỡng bức tình dục. Hãng luật khẳng định, vấn đề quyền này có thể bị vi phạm theo nhiều cách không chủ ý.

Cải cách hiến pháp và thiết lập một bộ phận công cộng cũng được đề xuất để cho phép sự dự phòng trong luật cấm phân biệt đối xử với các bệnh nhân HIV/AIDS và cho phép làm tốt hơn công tác điều phối cũng như các chính sách kiểm soát đại dịch HIV/AIDS.

Cô Hamer tiết lộ: "Các đề xuất sẽ tạo nên nền tảng cho bản đệ trình nội các nhằm giải quyết những lỗ hổng luật pháp liên quan đến vấn đề HIV/AIDS".

Tuy nhiên, cô cũng lưu ý, luật pháp sẽ chỉ là giải pháp cuối cùng, cô nói: "Chúng ta không muốn chờ đợi sự triển khai điều luật.

Chúng ta muốn rằng một người dân đều hiểu được vấn đề này qua công tác tuyên truyền cộng đồng để họ có thể tự mình thay đổi hành vi. Chúng ta không muốn bắt buộc mọi người vào khuôn khổ vì điều đó chẳng phải là công việc hay ho gì cho lắm".

Đỗ Dương theo http://www.jamaica-gleaner.com