Ngân hàng thế giới "rót" hàng triệu đô la cho Tanzania chống AIDS
Các Website khác - 22/12/2005

Tổ chức Ten Tanga của Tanzania sẽ được Uỷ ban chống AIDS nước này (TACAIDS) trao tặng tổng cộng 28,386,850 Tsh (đơn vị tiền Tanzania) quỹ hỗ trợ hoạt động.

Khoản tiền này sẽ được giải ngân cho các sáng kiến nhằm ngăn chặn đại dịch bùng phát và các dự án tuyên truyền.

Lần tài trợ này là một hoạt động nằm trong dự án chống AIDS nhiều phần tại Tanzania kéo dài 5 năm do Ngân hàng thế giới tài trợ.

Khoản tiền trên sẽ giúp 10 tổ chức trong nước được lựa chọn có khả năng triển khai những chương trình tuyên truyền, giáo dục về HIV/AIDS cho các cư dân Tanga nhằm trang bị cho họ kiến thức cũng như cách thức hành động phòng chống lây nhiễm căn bệnh thế kỷ. Số tiền này đã có sẵn qua Cục xúc tiến y học khu vực GFA (RFA) trong năm tài chính 2006/2007.

Thông qua TMAP, Ngân hàng thế giới đã cấp khoảng 65 triệu đô la Mỹ cho Tanzania, phục vụ trong cuộc chiến chống HIV/AIDS với nhiều chương trình hoạt động đa dạng.

Cô Elizabeth Naegele, giám sát dự án khu vực cho biết, RFA đang điều phối dự án 5 năm của TMAP và nhờ vậy mà ngay trong năm đầu tiên đã có sẵn 4 triệu đô la Mỹ phục vụ triển khai các dự án chống AIDS ở địa phương của các tổ chức phi chính phủ và tổ chức cộng đồng".

Cũng theo cô Naegele, TACAIDS đã chấp thuận giao cho RFA nhiệm vụ hỗ trợ uỷ ban về mặt hỗ trợ kỹ thuật.

Đỗ Dương theo

http://www.ippmedia.com