Người nhiễm HIV/AIDS được trợ cấp ít nhất 140.000 đồng/tháng
Các Website khác - 05/12/2005
(NLĐ)- Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về chế độ trợ cấp đối với người nhiễm HIV/AIDS và những người trực tiếp quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS trong các cơ sở bảo trợ xã hội (CSBTXH) của Nhà nước.

Theo đó, trẻ em nhiễm HIV/AIDS đang được nuôi dưỡng tại các CSBTXH của Nhà nước được hưởng chế độ trợ cấp sinh hoạt phí nuôi dưỡng thấp nhất là 210.000 đồng/trẻ/tháng. Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, không có nguồn thu nhập, không nơi nương tựa, tự nguyện và đang sống tại các CSBTXH của Nhà nước, được hưởng chế độ trợ cấp sinh hoạt phí nuôi dưỡng thấp nhất là 140.000 đồng/người/tháng...

Cán bộ, viên chức y tế trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS trong các CSBTXH của Nhà nước được hưởng mức phụ cấp 50% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có.

D.Thu</p