TPHCM hỗ trợ dự án việc làm cho người sau cai nghiện
Các Website khác - 10/11/2004

Hà Nội (TTXVN) - Các dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng của các doanh nghiệp có sử dụng lao động là học viên và người sau cai nghiện thuộc chương trình 3 giảm của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn.

Ủy ban Nhân dân thành phố vừa bổ sung vào danh mục kích cầu thông qua đầu tư các dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cụm công nghiệp, xây dựng nhà xưởng, mua sắm thiết bị, máy móc, công nghệ phục vụ sản xuất của các dự án có sử dụng lao động là học viên và người sau cai nghiện.

Theo văn bản này, các hạng mục đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ thuộc chương trình 3 giảm cũng được ngân sách thành phố hỗ trợ 3%/năm lãi suất vay./.