Báo cáo kết quả thi Olympic Toán học toàn quốc lần thứ 16 tại Học viện Hải Quân Nha Trang!
Các Website khác - 17/04/2008

Đoàn thi Olympic Toán của trường năm nay có 9 sinh viên, trong đó có 1 sinh viên tham dự cả hai môn. Trong đợt thi này toàn quốc có 59 trường Đại học và Cao đẳng tham gia, kết quả thi của đoàn như sau:

Dẫn đoàn đi tham dự cuộc thi Olympic Toán toàn quốc gồm có:

1. Trưởng đoàn: PGS.TS  Nguyễn Xuân Thảo

2.  Ths. Trịnh Tuân, cán bộ chấm thi Olympic Giải tích.

3. Ths. Nguyễn Văn Đắc, cán bộ chấm thi môn Olympic Đại số.

Đoàn thi Olympic Toán của trường gồm có 9 sinh viên, trong đó có 1 sinh viên tham dự cả hai môn.

Trong đợt thi này toàn quốc có 59 trường Đại học và Cao đẳng tham gia, kết quả thi của đoàn như sau:

- Một giải nhì: sinh viên Vương Tài Khương (môn Giải tích).

- Năm giải ba các môn Giải tích và Đại số cho các sinh viên sau đây:

Sinh viên:  Vũ Đình Tâm  (Môn Giải tích).

Sinh viên:  Nguyễn Văn Nam (Môn Đại số).

Sinh viên:  Lường Văn Hùng (Môn Đại số).

Sinh viên:  Vũ Nguyên Hưng (Môn Đại số).

Sinh viên: Vũ Đình Tâm (Môn Đại số).

- Hai giải khuyến khích các môn Giải tích và Đại số cho các sinh viên sau đây:

Sinh viên: Tống Phúc Thành (Môn Đại số).

Sinh viên: Nguyễn Trương Dương ( Môn Giải tích).

Như vậy số sinh viên đạt giải là 8/9 sinh viên ( trong đó có sinh viên Vũ Đình Tâm đạt giải ba cả hai môn).


Đối với cơ sở 2 đội có 9 sinh viên dự thi 2 môn Giải tích và Đại số đạt được 4 giải khuyến khích( 2 giải môn Giải tích và 2 giải môn Đại số).

Trong kỳ thi này trung ương hội Toán học Việt nam đã tặng bằng khen cho hai thầy giáo:  Trịnh Tuân ( Bộ môn Giải tích) và Trần An Hải ( Bộ môn Đại số và xắc suất thống kê) vì đã có nhiều thành tích đóng góp cho phong trào Olympic Sinh viên toàn quốc trong nhiều năm qua.