Cần Thơ: Cán bộ nhà nước “ngán” học sau ĐH
Các Website khác - 18/02/2006

Thành phố Cần Thơ đang triển khai thực hiện “đề án 150” nhằm đưa ra nước ngoài đào tạo đội ngũ trí thức có học vị sau đại học để phục vụ địa phương trong thời gian tới.

Soạn: AM 708293 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Quang cảnh Lễ khởi động Cần Thơ 150 (Ảnh: Công Bằng)

Tuy nhiên, đến thời điểm này chỉ có ba ứng viên là cán bộ, nhân viên của ba đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn đăng ký.

Trong khoảng 110 hồ sơ ứng viên tham gia đào tạo sau đại học ở nước ngoài, phần lớn là hồ sơ của sinh viên mới tốt nghiệp đại học, chưa có việc làm hoặc đang làm trong các đơn vị ngoài cơ quan hành chính nhà nước.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do số cán bộ, nhân viên nhà nước không đủ vốn ngoại ngữ nên ngán dự thi đầu vào.

Tới năm 2011, Cần Thơ sẽ có tối thiểu 150 thạc sỹ, tiến sỹ được đào tạo ở nước ngoài. Đó là tinh thần đề án Phát triển nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005-2011.

Đề án Cần Thơ 150 nằm trong tổng thể chung của Đề án Mekong1000, đề án liên kết đào tạo 1.000 thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài cho ĐBSCL.

  • Phương Nguyên (Nguồn: Tuổi Trẻ)