Hơn 20 tỷ nâng chất lượng đào tạo CNTT
Các Website khác - 19/10/2005

(VietNamNet) - Cho giáo viên 10 trường THCN từ năm 2006 đến 2010. Dự án "Nâng cao chất lượng đào tạo công nghệ thông tin (CNTT) bậc THCN" do Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Trần Văn Nhung vừa phê duyệt.

Soạn: AM 590780 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Theo Bộ GD - ĐT, nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách do Nhà nước cấp thực hiện trong 5 năm với là 20 tỷ 70 triệu đồng. Mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo CNTT trong các trường THCN đáp ứng nhu cầu nhân lực xã hội. Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các trường thuộc đồng bằng sông Cửu Long; Trung bộ, Tây Bắc và Tây Nguyên. 

Khoản tiền đầu tư dùng: khảo sát thực trạng đào tạo CNTT trong các trường THCN trong cả nước; Xây dựng tiêu chuẩn chương trình đào tạo (chương trình khung) kỹ thuật viên CNTT những ngành ưu tiên; Xây dựng chuẩn nghề nghiệp của giáo viên CNTT gồm phân tích nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho 650 giáo viên dạy CNTT trong các cơ sở dạy CNTT.

Đồng thời, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đào tạo bồi dưỡng giáo viên 10 trường THCN trọng điểm và phát triển học liệu e - learning ở ba miền; Xây dựng hệ thống văn bản pháp quy về Kiểm định chương trình đào  tạo CNTT và quy định điều kiện bảo đảm chất lượng...

  • K.Oanh