Nghiêm cấm giáo viên doạ nạt, quát mắng trẻ
Các Website khác - 14/12/2007

Đối với các Sở GD-ĐT, Bộ yêu cần phối hợp với chính quyền địa phương lập kế hoạch kiểm tra, rà soát các cơ sở giáo dục mầm non tư thục để đảm bảo yêu cầu: Đội ngũ giáo viên và bảo mẫu phải được đào tạo; Cơ sở vật chất phải đảm bảo an toàn trong chăm sóc giáo dục trẻ.

Việc cấp giấy phép phải thắt chặt hơn nữa, nơi nào chưa đủ điều kiện, đề nghị không cấp phép hoặc thu hồi giấy phép. Khi bổ sung đầy đủ yêu cầu đảm bảo an toàn cho trẻ mới cho phép hoạt động tiếp.

Bên cạnh đó, các Sở GD-ĐT cần tổ chức học tập, quán triệt tinh thần cuộc vận động “Hai không” và “Nâng cao đạo đức, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm nghề nghiệp” đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non; Nghiêm cấm các cá nhân có những hành vi doạ nạt quát mắng trẻ, thiếu trách nhiệm trong chăm sóc giáo dục trẻ.

Trong quá trình hoạt động, nếu phát hiện cán bộ, giáo viên không chấp hành chủ trương của Bộ GD-ĐT thì phải chấn chỉnh kịp thời, không để ảnh hưởng đến sự an toàn của trẻ và uy tín của ngành. Khi có sự cố, phải có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho trẻ và báo cáo nhanh về Bộ.

 

Nguyễn Hùng