Ông Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
Các Website khác - 17/02/2009
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2008 - 2013) đã bế mạc chiều 16/2, sau gần 3 ngày làm việc.


Các đại biểu chúc mừng đại hội thành công (Ảnh: TTXVN)
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương hội gồm 89 người; ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Trung ương Đoàn, được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.Trong nhiệm kỳ mới, Hội Sinh viên sẽ triển khai hai cuộc vận động lớn là cuộc vận động sinh viên 5 tốt (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt, hội nhập tốt) và cuộc vận động sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh.

Đại hội cũng nhất trí thực hiện đồng bộ 5 chương trình hành động: Sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong; Sinh viên học tập, sáng tạo; Tư vấn, hỗ trợ sinh viên; Sinh viên tình nguyện và Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh. Ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết hội hy vọng sẽ đạt được mục tiêu thu hút 1 triệu hội viên từ nay đến năm 2013, tăng hơn 300.000 so với hiện nay.

Theo Dan Tri