Triển khai phong trào "5 xung kích” và "4 đồng hành''
Các Website khác - 05/08/2008

Đây là một trong nhiều nội dung của Hội nghị cán bộ Đoàn trường học do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ngày hôm nay 4/8, tại Hà Nội.

Phong trào "5 xung kích” và "4 đồng hành'' là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn trường học năm học 2008-2009. Ảnh : PV
Triển khai phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn trường học năm học 2008-2009.

Trong năm học tới, công tác Đoàn trường học tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", triển khai Chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam" trong đoàn viên thanh niên trường học; tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng sinh hoạt chi đoàn; nâng cao vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong trong chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên các cấp và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII.

Phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc" tập trung vào các nội dung: Sáng tạo trẻ; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; thực hiện cải cách hành chính; hội nhập kinh tế quốc tế.

"4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" chú trọng đồng hành với thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ giáo viên trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học; trong nghề nghiệp và việc làm; nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống văn hoá tinh thần; phát triển kỹ năng xã hội.

Chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam" trong đoàn viên thanh niên trường học tạo điều kiện để tuổi trẻ bày tỏ ước mơ của mình về lập thân, lập nghiệp, về những hoài bão, khát vọng đóng góp cho cộng đồng, đất nước, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức trong hai ngày 4-5/8, Hội nghị sẽ tập trung tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2007-2008, nghiên cứu, tổng kết nhân diện những mô hình mới, cách làm hay, đề xuất những vấn đề mới, khó về tổ chức và hoạt động của Đoàn trường học trong xu thế đổi mới về phương thức đào tạo;

thảo luận hướng dẫn triển khai phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" trong khối trường học, Chương trình phối hợp năm học 2008-2009 giữa Trung ương Đoàn và Bộ Giáo dục và Đào tạo và góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII.

Theo Quỳnh Hoa
TTXVN