4 ngân hàng Việt Nam mở rộng hoạt động tại EU
Các Website khác - 07/11/2005
4 ngân hàng Việt Nam mở rộng hoạt động tại EU

Vietcombank, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV), Ngân hàng Công thương (Incombank), Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) đang xúc tiến triển khai chương trình hành động hợp tác với EU, qua việc mở văn phòng đại diện tại EU.

Giao dịch tại Vietcombank.
Vietcombank xúc tiến mở văn phòng đại diện và thành lập chi nhánh ở EU để tiếp cận các nguồn vốn nước ngoài cho các dự án lớn trong nước, triển khai hợp tác chuyển tiền kiều hối với các ngân hàng EU (nơi có nhiều Việt kiều sinh sống) cung ứng các dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp Việt Nam và các nước trong khu vực.

BIDV xúc tiến việc đăng ký thương hiệu, mở văn phòng đại diện, công ty kiều hối tại EU. Kế hoạch của BIDV trong hợp tác với EU là nghiên cứu khai thác các sản phẩm dịch vụ ngân hàng và phi ngân hàng, dịch vụ tài trợ thương mại, dịch vụ thẻ, bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ; đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ xuất khẩu sang EU thông qua việc thiết lập Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu và Quy chế Tài trợ xuất khẩu.

Incombank sẽ mở văn phòng đại diện tại những nước trong EU có tiềm năng giao lưu thương mại với Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác kiều hối, nhất là ở những nước đông Việt kiều như Đức, Pháp, Anh...

Agribank thành lập Ban tín dụng xuất khẩu giúp các doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường trọng điểm ở EU, xây dựng chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp có hàng xuất sang thị trường này, mở văn phòng đại diện tại một số nước thành viên.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, việc mở rộng hoạt động của các ngân hàng trên tại EU nằm trong Đề án triển khai chương trình hành động hợp tác với EU trong lĩnh vực ngân hàng vừa được Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ.

(Theo SGGP)