Chọn IBM Singapore làm nhà thầu dự án tài chính công
Các Website khác - 16/12/2005

Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng Bộ Tài chính đã chọn được nhà thầu chính thức cho dự án Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis). Bản hợp đồng xây dựng dự án được ký chiều qua với Công ty IBM Singapore.

Kinh phí triển khai hệ thống Tabmis gần 49 triệu USD, bao gồm các chi phí đầu tư, chi phí vận hành hệ thống sau đầu tư... Tabmis được thực hiện theo giao thức trọn gói tích hợp giải pháp phần mềm thương mại sẵn có, nền tảng phần cứng và sẽ được triển khai trên toàn quốc, từ trung ương tới các tỉnh thành và quận, huyện tại địa phương.

Trong đó, IBM là nhà thầu chính của dự án, cung cấp các dịch vụ tư vấn, phần cứng, phần mềm và các dịch vụ hỗ trợ khác. IBM cũng sẽ hợp tác với Công ty FPT và Oracle trong việc tích hợp hệ thống thông tin Tabmis.

Hệ thống Tabmis là cấu phần lớn nhất của Dự án cải cách quản lý tài chính công do Chính phủ phê duyệt với kinh phí dự án là 71,4 triệu USD. Trong đó vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới là 54,3 triệu, viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Phát triển Quốc tế vương quốc Anh là 10 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ.

Minh Khuyên