Không ồ ạt mở rộng kiểm toán nhà nước
Các Website khác - 24/08/2005
Năm 2004, kiểm toán thu hồi hơn 400 tỷ đồng cho ngân sách.

Do đầu công việc quá nhiều, Kiểm toán Nhà nước đã có tờ trình Quốc hội xin phép thành lập thêm 2 vụ và 4 đơn vị khu vực. Tuy nhiên, kết thúc phiên họp thường vụ sáng 24/8, các đại biểu nhất trí không nên ồ ạt mở rộng cơ cấu như vậy.

Kiểm toán Nhà nước là cơ quan kiểm tra ngân sách, vốn và tài sản nhà nước. Hiện cơ quan này có 4 vụ tham mưu, tổng hợp, 7 đơn vị chuyên ngành và 5 kiểm toán khu vực.

Theo Tổng kiểm toán nhà nước Đỗ Bình Dương, số lượng các kiểm toán nhà nước khu vực quá ít không đáp ứng được yêu cầu kiểm toán ngân sách nhà nước. Bình quân hàng năm mới chỉ kiểm toán được được 30% tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, mỗi tỉnh thành mới chỉ kiểm toán được 30-40% quận huyện, mỗi quận huyện chỉ kiểm toán được 1-2 xã phường. Vụ giám định và kiểm tra chất lượng, Văn phòng kiểm toán nhà nước đảm nhiệm quá nhiều chức năng quá tải về công việc. Vì thế, Kiểm toán nhà nước đề nghị cho lập thêm Vụ Tổng hợp và Vụ quan hệ quốc tế, thành lập thêm 4 đơn vị kiểm toán khu vực đóng tại Bắc Giang, Phú Thọ, Khánh Hoà và Tiền Giang.

Ông Dương cho biết thêm, nhân lực trong ngành kiểm toán đang thiếu trầm trọng. Kiểm toán nhà nước có chỉ tiêu biên chế 771 người nhưng tuyển mãi vẫn thiếu 51 người.

Đóng góp ý kiến cho tờ trình, Ủy ban Kinh tế và Ngân sách nhất trí với việc lập thêm 2 vụ, nhưng không tán thành việc thành lập thêm kiểm toán khu vực. Theo các đại biểu, trong điều kiện VN hiện nay trước mắt chỉ nên tập trung củng cố kiểm toán nhà nước khu vực, việc thành lập mới nên xây dựng đề án trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét quyết định vào thời điểm thích hợp hơn.

Theo ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, kiểm toán là bộ phận quan trọng để kiểm tra chi tiêu ngân sách, vì thế ngoài vấn đề số lượng cần gắn với trình độ, đạo đức cán bộ tránh trường hợp công chức sách nhiễu vòi vĩnh. "Không phải cứ thấy thiếu là vơ bèo vợt tép. Làm vậy thì rất nguy hiểm", Chủ tịch nói.

Việt Phong