Kết luận chính thức chuyện tranh chấp kết nối
Các Website khác - 24/08/2005

Bộ Bưu chính Viễn thông chịu trách nhiệm về kết nối, phải nghiêm túc kiểm điểm để chỉ đạo công việc. Đó là nội dung văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo chính thức ý kiến của Thủ tướng sau gần 2 tháng kể từ khi tranh chấp kết nối giữa VNPT và Viettel xảy ra.

Các cuộc gọi sang các mạng đã thông suốt hơn. Ảnh. Anh Tuấn.

Trong công văn vừa gửi sáng 23/8, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, Bộ Bưu chính Viễn thông cần có trách nhiệm về việc chậm trễ thực hiện những quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng cũng như thỏa thuận trong việc thực hiện kết nối giữa 2 mạng viễn thông là VNPT và Viettel. Vì vậy, Bộ Bưu chính Viễn thông cần nghiêm túc kiểm điểm để rút nghiệm và phải có trách nhiệm chỉ đạo VNPT thực hiện kết nối mạng cho Viettel cũng như các doanh nghiệp khác theo chính sách hiện hành. Trước ngày 15/9 phải báo cáo vấn đề cụ thể lên Thủ tướng.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Bưu chính Viễn thông tiến hành rà soát lại những cơ chế, chính sách hiện hành liên quan đến việc kết nối viễn thông, để sửa đổi bổ sung những quy định bất hợp lý, thiếu khả thi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị lên cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trước ngày 30/9 sẽ phải báo cáo kết quả lên Thủ tướng.

Nhằm chấm dứt tình trạng tranh chấp kết nối, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Bưu chính Viễn thông thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Tổ công tác chuyên trách về kết nối mạng và dịch vụ viễn thông công cộng trong việc thực hiện những nhiệm vụ được giao. Trước ngày 20 của tháng cuối hàng quý, phải báo cáo cho Thủ tướng tình hình việc đảm bảo thực hiện kết nối mạng giữa các doanh nghiệp viễn thông.

Hồng Anh

Theo dòng sự kiện:
Tranh chấp viễn thông có thể tìm lẽ phải ở toà án (01/07)
Cuộc đấu Viettel - VNPT chưa có hồi kết (30/06)
Giải quyết khẩu chiến 'alô' bằng thỏa thuận (29/06)
Bùng nổ khẩu chiến giữa các 'ông Alô' (29/06)
Xem tiếp»