Đại hội nhiệm kỳ 2006 - 2010 CLB Giám đốc Trung ương: Chú trọng vấn đề thương hiệu và bí quyết công nghệ
Các Website khác - 25/02/2006
Đại hội nhiệm kỳ 2006 - 2010 CLB Giám đốc Trung ương:
Chú trọng vấn đề thương hiệu và bí quyết công nghệ

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN
Đặng Ngọc Chiến (bên trái)
tham dự đại hội.
Ngày 24.2 tại Hà Nội, CLB Giám đốc T.Ư tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2006 - 2010. Đồng chí Đỗ Mười - nguyên Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng cùng đông đảo các thành viên CLB tham dự. Phát biểu chào mừng đại hội, đồng chí Đỗ Mười - người cách đây 23 năm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký quyết định thành lập CLB - đã động viên CLB tiếp tục phát huy phẩm chất đức - tài để phát triển DN, góp phần xây dựng kinh tế đất nước. Trong 23 năm qua, CLB luôn là cầu nối cho sự hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên một cách hiệu quả. Tại đại hội lần này, CLB đã chỉnh sửa một số nội dung điều lệ, tôn chỉ mục đích hoạt động. Đặc biệt, đã xác định các trọng tâm hoạt động nhiệm kỳ mới. Theo đó, ngoài sinh hoạt thường kỳ để tăng cường hợp tác, CLB còn đề ra 7 mục tiêu tập trung, trong đó quan trọng nhất là phổ biến luật mới, kiến thức tập đoàn kinh tế, kiến thức hội nhập quốc tế và đặc biệt là vấn đề thương hiệu và bí quyết công nghệ. A.X