Đồng Nai: Tạm ngừng nuôi cá trên lòng hồ Trị An
Các Website khác - 24/02/2006

Đồng Nai: Tạm ngừng nuôi cá trên lòng hồ Trị An

Ngày 23.2, UBND tỉnh Đồng Nai đã thông báo tạm ngừng hoàn toàn việc nuôi cá trên vùng bán ngập lòng hồ thuỷ điện Trị An.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo huyện Định Quán đôn đốc các chủ ao hồ nuôi cá ở lòng hồ nhanh chóng thu hoạch hết cá, đến cuối tháng 2 này, việc nuôi cá trên lòng hồ Trị An phải chấm dứt.

Nếu hộ nào không chấp hành, chính quyền địa phương sẽ cưỡng chế, không bồi thường thiệt hại.

Đ.A