Giá mua mía lên mức kỷ lục: 340.000 đồng/tấn
Các Website khác - 12/09/2005

Giá mua mía lên mức kỷ lục: 340.000 đồng/tấn

Vụ sản xuất mía đường 2005-2006 đã bắt đầu, chạy máy sớm nhất là hai nhà máy đường ở Cà Mau, Kiên Giang với giá mua mía tại ruộng lên đến mức kỷ lục 300.000 - 340.000 đồng/tấn, tương đương trên 400.000 đồng/tấn tại nhà máy.

Giá mía còn có thể tăng thêm khi các nhà máy trong vùng đồng loạt hoạt động.

Theo các công ty đường, vụ mía năm nay nông dân trồng mía có lãi cao do được giá, sản lượng tăng nhờ năng suất cao hơn năm trước. Nông dân đã đầu tư cho giống mới và chăm bón nhiều hơn nên năng suất có thể đạt trên 90 tấn/ha. Các công ty đường dự báo giá đường vụ 2005-2006 bình quân ở mức 7.000 đồng/kg, do vậy có thể mua mía giá cao mà vẫn có lãi.

(Theo TT)