Thêm "tai, mắt" cho tài xế
Các Website khác - 12/09/2005
Thiết bị kiểm soát tốc độ trên tàu hoả:
Thêm "tai, mắt" cho tài xế

Chọn mác tàu trên thiết bị
kiểm soát tốc độ.
Kiểm soát tốc độ trên tàu hoả được khai sinh bởi khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học GTVT, thiết bị này đã được thử nghiệm từ 30.6 tại Xí nghiệp đầu máy Hà Nội. Tín hiệu ban đầu từ các lái tàu là ủng hộ...

Lái tàu chỉ việc ấn nút chọn mác tàu thích hợp là tốc độ sẽ hiển thị theo đúng công lệnh. Nếu chạy đúng tốc độ thì đèn xanh bật, nếu quá thì đèn vàng và có còi báo, nếu quá nữa thì đèn đỏ bật sáng và còi gay gắt hơn. Còn vẫn cố tình quá tốc độ thì thiết bị sẽ tự động dừng tàu.

Mặt khác, thiết bị có hệ thống trợ giúp đắc lực cho lái tàu, khi có các bảng hiển thị tốc độ của quãng đường sắp tới, có đồng hồ đếm lùi kilômét, cũng như thời gian đến điểm phải chuyển tốc độ. Nhìn vào bảng, lái tàu có thể chủ động điều chỉnh tốc độ phù hợp. Khi thời tiết xấu, không thể quan sát đường bằng mắt thường, lái tàu có thể nhìn vào bảng hiển thị.

Được biết, đến 15.9 thiết bị sẽ được lắp đặt thử nghiệm thêm ở một vài mác tàu, trước khi đưa vào sử dụng hàng loạt. Bích Liên