Phát hiện USD giả
Các Website khác - 12/09/2005

Phát hiện USD giả

Lúc 15h ngày 9.9, tại đại lý bưu điện và cửa hàng kinh doanh số 25A/18 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, có một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) đi xe Dream vào hỏi mua 1 điện thoại di động cũ với giá 1.100.000 đồng.

Người khách này trả tiền cho anh Chiến (nhân viên cửa hàng) 1 tờ 100USD, anh Chiến đã thối lại tiền Việt Nam cho khách. Sau khi người khách trên đi khỏi cửa hàng, anh Chiến đem tờ 100USD trên đi đổi ra tiền đồng Việt Nam mới phát hiện là USD giả. H.P - L.A