Giảm thủ tục cho hàng dệt may xuất với số lượng nhỏ
Các Website khác - 20/03/2006

Nhằm giảm thủ tục cho các doanh nghiệp dệt may xuất hàng mẫu hay thiếu hụt hạn ngạch số lượng ít sang Mỹ năm 2006, Bộ Thương mại vừa ra thông báo cấp visa cho các lô hàng dưới 20 tá mà không cần sự phê duyệt của Liên bộ.

Các lô hàng dệt may dưới 200 tá sẽ được cấp visa xuất khẩu mà không cần sự phê duyệt của Liên bộ. Ảnh: T.V.

Theo đó, doanh nghiệp xuất khẩu những lô hàng số lượng dưới 20 tá hoặc 120 kg hoặc thiếu quota sẽ được phép làm thủ tục xin cấp visa tại phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực mà không cần có thông báo, phê duyệt giao hạn ngạch của Liên Bộ Thương mại.

Đặc biệt, thương nhân cũng không bị giới hạn số lần xuất khẩu các lô hàng số lượng trên trong một năm. Tuy nhiên, tổng số lượng hạn ngạch các lần cấp visa cho những lô hàng này trong một năm không vượt quá 200 tá hoặc 300 kg.

Nguyễn Thùy