Không... hoàn tất?
Các Website khác - 11/11/2005

Không... hoàn tất?

Danh mục các dự án đầu tư được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển ban hành theo Quyết định số 54/2004/QĐ-BTC ngày 16.6.2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, tại mục 07 quy định: "Các dự án đầu tư nhà máy dệt, in, nhuộm hoàn tất".

Một doanh nghiệp có dự án đầu tư vào việc sản xuất và nhuộm các loại chỉ may cao cấp tại Kim Bảng, Hà Nam đã lập dự án xin vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển. Cán bộ thẩm định của Quỹ Hỗ trợ phát triển trung ương cho rằng, dự án không đúng đối tượng vì... không hoàn tất.

Chủ đầu tư xin ý kiến của Bộ Công nghiệp. Bộ Công nghiệp khẳng định, dự án là một nhà máy riêng lẻ nhưng vẫn là hoàn tất và thuộc đối tượng được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển.

Không nghe theo ý kiến của Bộ Công nghiệp, Quỹ Hỗ trợ phát triển xin ý kiến của Bộ Tài chính. Trong một công văn trả lời Quỹ Hỗ trợ phát triển, Bộ Tài chính trích nội dung đã nêu tại mục 07, danh mục các dự án đầu tư được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển ban hành theo Quyết định số 54/2004/QĐ-BTC ngày 16.6.2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và kết luận: Dự án nêu trên thuộc đối tượng vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển.

Có ý kiến cho rằng, sự tranh cãi suy cho cùng là ở hai từ "hoàn tất". Một nội dung quan trọng như vậy mà không có sự giải thích nào cho rõ ràng. Sự mập mờ ấy đã làm cho DN long đong chạy hết cửa này đến cửa khác, mà việc vay vốn vẫn giẫm chân tại chỗ.

Cũng có một vài ý kiến lại cho rằng, dự án không thuộc loại "hoàn tất" vì chủ DN chưa thực hiện cái khâu "hoàn tất" cuối cùng đó là: Tính xem nếu vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển thì DN sẽ được lợi bao nhiêu và phải biết san sẻ cái bổng lộc sẽ có ấy ngay lập tức cho những người có quyền cho vay. Khi chưa làm được khâu cuối cùng ấy thì dự án luôn luôn... không hoàn tất.

Hải Yến